Portals

De gymnasiumdag startte dit jaar op het Valkhofplein in Nijmegen. Daar werden we begroet door een gigantische Romeinse godenpijler. De bus kwam een beetje te laat aan, waardoor we de stadswandeling moesten inkorten. Desondanks hebben we nog wel een stuk door een leuk park gelopen. In het park waren er veel overblijfselen te vinden van het Nijmegen van vroeger. Op de plaats van het museum lag vroeger een Romeins legerkamp.

Nadat de lunch bezochten we museum Het Valkhof. Daar deden we mee aan een zogenaamde schervenworkshop en hielden we een echte schedel vast. De rondleiders vertelden hoe archeologisch onderzoek in zijn werk ging. Daarna was er een webquest door het Romeinse gedeelte van het museum. Met z’n vieren moest je vragen op je telefoon beantwoorden. Het museumbezoek stapten we de bus in terug naar school.

Pina Janssen en Nina Modhgaddam uit 3E