Portals
Instromen in 4 HAVO

Wat zit er nog meer in jou?

Doorleren na 4VMBO?
Haal je dit schooljaar jouw VMBO diploma en wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn in 4 HAVO op Dalton Den Haag?
Kom dan kijken op de Open Dag.

De open dag vindt (onder voorbehoud van Coronamaatregelen) plaats op:
15 januari 2021 – 16:00 – 21:00 uur.
Jouw rondleiding begint in lokaal 3.08 of 3.10.

''Onze school is vrij klein waardoor iedereen elkaar kent en er een veilige sfeer is''

Toelatingsprocedure 4 HAVO schooljaar 2021-2022

Dalton Den Haag neemt ieder jaar voor 4-HAVO leerlingen met een vmbo-diploma aan. Voor de eventuele toelating is voor ons het advies van de afleverende school het belangrijkst. We stellen geen formele eisen wat betreft de cijfers, maar het zal duidelijk zijn dat die voor de havo genoeg perspectief moeten bieden. Sommige vakken kunnen alleen gekozen worden, als ze op het vmbo in het pakket zaten, zoals wiskunde, natuurkunde en de talen.
Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plekken, houden we de volgende voorrangscategorieën aan: broertjes/zusjes van eigen leerlingen (1) en kinderen van collega’s (2) hebben voorrang. Vervolgens komen leerlingen van Dalton Naaldwijk (3) in aanmerking, daarna de leerlingen van de scholen van Stichting VO-Haaglanden (4) en ten slotte die van andere scholen (5).

De eerste aanmeldingsperiode begint na de kerstvakantie in  januari 2021en sluit op maandag 8 februari. Alle aanmeldingen binnen deze periode worden behandeld als gelijktijdig binnengekomen en we gaan eerst met deze groep aan de slag. Op dat moment is ook bekend hoeveel leerlingen we in eerste instantie kunnen aannemen.Direct na maandag 8 februari wordt over alle leerlingen uit categorieën 1 t/m 3 informatie gevraagd aan de afleverende scholen. Zo nodig wordt al tussen de leerlingen van categorie 3 met een positief advies geloot om de volgorde van toelating te bepalen. We nodigen de leerlingen voor wie er plaats is uit om met hun ouders op school te komen voor een kennismakingsgesprek (als dat op dat moment mag, anders zijn de ouders er online bij). Deze leerlingen horen uiterlijk eind maart of ze geplaatst zijn. Als er dan nog ruimte is, gaan we aan de slag met de volgende leerlingen van de lotingslijst van categorie 3 en vervolgens leerlingen uit categorie 4 (of 5). Hierbij wordt dezelfde procedure gevolgd (advies vragen, loten, gesprek). Alleen als er geen leerlingen uit de eerste ronde meer zijn en er toch nog plaatsen beschikbaar zijn, gaan we in de slag met de leerlingen die zich na 8 februari hebben aangemeld.

Ook dit jaar verwachten we een grote aanmelding en zijn er vrijwel zeker niet genoeg plaatsen beschikbaar. De grootste kans op toelating is er voor leerlingen die zich binnen de eerste aanmeldingsperiode via een inschrijvingsformulier aanmelden.Na 8 februari kan er vooralsnog volstaan worden met een e-mail om de belangstelling kenbaar te maken. Vermeld in deze e-mail achtergrondinformatie, zoals huidige school, vakkenpakket, cijfers en contactpersoon op de huidige school (met contactgegevens). Als er op enig moment plaatsen beschikbaar komen, dan nemen wij contact op.

Voor informatie kan je contact opnemen met
mw. L. van der Wal
Coördinator 3 en 4 HAVO
Dalton Den Haag

Email:  lwal@daltondenhaag.nl

Wil je nog meer over Dalton Den Haag weten? De onderstaande schoolgids is te downloaden en bevat extra informatie.

Schoolgids