Schoolgids
Instromen in 4 HAVO

Wat zit er nog meer in jou?

Doorleren na 4 vmbo?

Eind januari, begin februari 2024 organiseert Dalton Den Haag een voorlichtingsavond en een Open Dag Deze activiteiten zijn met name gericht op leerlingen uit groep 8, maar ook leerlingen die willen instromen in 4-havo zijn van harte welkom. Hoe kun je een school uitkiezen als je er nog nooit geweest bent?! Vooralsnog kun je deze dag langskomen zonder van te voren in te schrijven. Vanzelfsprekend zijn jouw ouders ook van harte welkom.

Leerlingen die nu in 4 of 5 havo zullen op de Open Dag rondleidingen verzorgen zodat je laagdrempelig al je vragen kunt stellen. Ze zullen je brengen naar lokalen waar je uitleg kunt krijgen over vakken die je bij ons in 4-havo kunt kiezen. Bij de coördinator 4 en 5 havo, mevr. L Van den Wal en onze decaan dhr. Haarsma kun je alles vragen over de aanmelding en pakketkeuze.

Heb je onze school gezien en weet je zeker dat je volgend jaar naar Dalton Den Haag wilt? Vanaf januari 2024 kun je je bij ons inschrijven middels het invullen van het aanmeldingsformulier en deze samen met een recente cijferlijst te e-mailen naar mevr. L. Van der Wal (lwal@daltondenhaag.nl). Hieronder volgt de toelatingsprocedure.

Toelatingsprocedure 4 HAVO

Dalton Den Haag neemt ieder jaar leerlingen in 4-havo aan die net geslaagd zijn voor hun vmbo-diploma. Voor de eventuele toelating is voor ons het advies van de afleverende school het belangrijkst. We stellen geen formele eisen wat betreft de cijfers, maar het zal duidelijk zijn dat die voor de havo genoeg perspectief moeten bieden. Sommige vakken kunnen alleen gekozen worden, als ze op het vmbo in het pakket zaten, zoals wiskunde, natuurkunde en de talen.

Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plekken, houden we de volgende voorrangscategorieën aan: kinderen van collega’s (1) en broertjes/zusjes van eigen leerlingen (2) hebben voorrang. Vervolgens komen leerlingen van Dalton Naaldwijk (3) in aanmerking, daarna de leerlingen van de scholen van Stichting VO-Haaglanden (4) en ten slotte die van andere scholen (5).

De eerste aanmeldingsperiode begint na de kerstvakantie in januari 2024. Alle aanmeldingen binnen deze periode worden behandeld als gelijktijdig binnengekomen en we gaan eerst met deze groep aan de slag. Op dat moment is ook bekend hoeveel leerlingen we in eerste instantie kunnen aannemen. Direct na maandag 5 maart wordt over alle leerlingen uit categorieën 1 t/m 3 informatie gevraagd aan de afleverende scholen. Zo nodig wordt al tussen de leerlingen van categorie 3 met een positief advies geloot om de volgorde van toelating te bepalen. We nodigen de leerlingen voor wie er plaats is uit om met hun ouders op school te komen voor een kennismakingsgesprek. Deze leerlingen horen uiterlijk begin april of ze geplaatst zijn.

Als aan het einde van het schooljaar blijkt dat er meer ruimte is, gaan we aan de slag met de volgende leerlingen van de lotingslijst van categorie 3 en vervolgens leerlingen uit categorie 4 (of 5). Hierbij wordt dezelfde procedure gevolgd (advies vragen, loten, gesprek). Alleen als er geen leerlingen uit de eerste ronde meer zijn en er toch nog plaatsen beschikbaar zijn, gaan we in de slag met de leerlingen die zich na 6 maart hebben aangemeld.

Ook dit jaar verwachten we een grote aanmelding en zijn er vrijwel zeker niet genoeg plaatsen beschikbaar. De grootste kans op toelating is er voor leerlingen die zich binnen de eerste aanmeldingsperiode via een inschrijvingsformulier aanmelden.

Na februari kan er vooralsnog volstaan worden met een e-mail om de belangstelling kenbaar te maken. Vermeld in deze e-mail achtergrondinformatie, zoals huidige school, vakkenpakket, cijfers en contactpersoon op de huidige school (met contactgegevens). Als er op enig moment plaatsen beschikbaar komen, dan nemen wij contact op.

Voor verdere informatie kan je contact opnemen met
mw. M. Haenen
mhaenen@daltondenhaag.nl
Coördinator 4 en 5 HAVO
Dalton Den Haag

Aanmeldformulier 4H
''Onze school is vrij klein waardoor iedereen elkaar kent en er een veilige sfeer is''

Wil je nog meer over Dalton Den Haag weten? In de onderstaande schoolgids is meer informatie te lezen over onze school..