Portals
Instromen in 4 HAVO

Wat zit er nog meer in jou?

Doorleren na 4VMBO?
Haal je dit schooljaar jouw VMBO diploma en wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn in 4 HAVO op Dalton Den Haag?
Kom dan kijken op de Open Dag.

De open dag vindt plaats op:
25 januari – 16:00 – 21:00 uur.
Jouw rondleiding begint in lokaal 3.08 of 3.10.

''Onze school is vrij klein waardoor iedereen elkaar kent en er een veilige sfeer is''

Toelatingsprocedure 4 HAVO schooljaar 2019-2020

Onze school neemt ieder jaar voor 4-HAVO een flink aantal leerlingen met een vmbo-diploma aan.
Hierbij gelden voorrangscategorieën: kinderen van collega’s (1) en broertjes/zusjes van eigen leerlingen (2) hebben voorrang. Vervolgens komen de leerlingen van Dalton Naaldwijk (3) in aanmerking, daarna de leerlingen van de scholen van Stichting VO-Haaglanden (4) en ten slotte die van andere scholen (5).

Voor de eventuele toelating is voor ons het advies van de afleverende school het belangrijkst. We stellen geen formele eisen wat betreft de cijfers, maar het zal duidelijk zijn dat die voor de havo genoeg perspectief moeten bieden. Sommige vakken kunnen alleen gekozen worden, als ze op het vmbo in het pakket zaten, zoals wiskunde, natuurkunde en de talen.

De eerste aanmeldingsperiode begint op de Open Dag (25 januari 2019) en sluit maandag 4 februari.  Alle aanmeldingen binnen deze periode worden behandeld als gelijktijdig binnengekomen en we gaan eerst met deze groep aan de slag. Op dat moment is ook bekend hoeveel leerlingen we in eerste instantie kunnen aannemen. De afgelopen jaren varieerden de aantallen instromers tussen 12 en 45. Helaas moest ieder jaar weer een flink aantal leerlingen worden teleurgesteld.

Direct na maandag 4 februari wordt over alle leerlingen uit categorieën 1 t/m 3 informatie gevraagd aan de afleverende scholen. Zo nodig wordt al tussen de leerlingen van categorie 3 met een positief advies geloot om de volgorde van toelating te bepalen.

Met de leerlingen voor wie er plaats is en hun ouders houden we een kennismakingsgesprek. Deze leerlingen horen uiterlijk eind maart of ze geplaatst zijn. Als er dan nog plaatsen over zijn, dan gaan we aan de slag met de volgende leerlingen van de lotingslijst van categorie 3.

Als er daarna nog plaatsen zijn voor leerlingen uit categorie 4 (of 5) dan wordt dezelfde procedure gevolgd (advies vragen, loten, gesprek). Alleen als er geen leerlingen uit de eerste ronde meer zijn en er toch nog plaatsen beschikbaar zijn, gaan we in de slag met de leerlingen die zich na 4 februari hebben aangemeld.

Ook dit jaar verwachten we een grote aanmelding en zijn er vrijwel zeker niet genoeg plaatsen beschikbaar. De grootste kans op toelating is er voor leerlingen die zich binnen de eerste aanmeldingsperiode via een inschrijvingsformulier aanmelden.

Na deze periode kan er vooralsnog volstaan worden met een e-mail om de belangstelling kenbaar te maken. Vermeld in deze e-mail wat achtergrondinformatie, zoals huidige school, vakkenpakket, cijfers en mentor. Als er op enig moment plaatsen beschikbaar komen, dan nemen wij contact op.

 

Voor verdere informatie:

L. van der Wal (lwal@daltondenhaag.nl)

Coördinator  3 en 4 HAVO

Wil je nog meer over Dalton Den Haag weten? De onderstaande schoolgids is te downloaden en bevat extra informatie.

Schoolgids