Portals
Instromen in 4 HAVO

Wat zit er nog meer in jou?

Doorleren na 4 vmbo?

Haal jij dit schooljaar jouw VMBO diploma, dan wil je vast weten wat jouw mogelijkheden zijn in 4 HAVO op Dalton Den Haag.

Inschrijven is vanaf heden tot 1 maart mogelijk.
Het inschrijfformulier met daarbij een recente cijferlijst stuurt u naar lwal@daltondenhaag.nl

Klik hier voor het inschrijfformulier.

''Onze school is vrij klein waardoor iedereen elkaar kent en er een veilige sfeer is''

Voorlichting

Helaas hebben de VO-besturen van het VO-platform besloten dat er tenminste t/m 5 februari 2021 op geen enkele wijze fysieke wervingsactiviteiten mogen plaatsvinden. Bezoek aan een Open Dag of andere bezoekjes aan Dalton Den Haag zijn daarom helaas niet mogelijk.

Het liefst bieden wij de aankomende leerlingen voor 1 maart 2021 de mogelijkheid om Dalton Den Haag te bezoeken. Mocht dat niet kunnen (en daar ziet het helaas wel naar uit), dan zal er een online voorlichtingsactiviteit georganiseerd worden voor leerlingen en ouders samen. Wij beslissen daartoe na de persconferentie van 2 februari. U vindt de informatie over de voorlichting snel daarna op deze plek

 

Toelatingsprocedure 4 HAVO schooljaar 2020-2021

Onze school neemt ieder jaar voor 4-HAVO leerlingen met een vmbo-diploma aan. Hierbij gelden voorrangscategorieën. Broertjes/zusjes van eigen leerlingen (1) en kinderen van collega’s (2)  hebben voorrang. Vervolgens komen de leerlingen van Dalton Naaldwijk (3) in aanmerking, daarna de leerlingen van de scholen van Stichting VO-Haaglanden (4) en ten slotte die van andere scholen (5).

De eisen voor de overstap van vmbo-TL naar havo zijn als volgt:

het positieve advies van de afleverende school is het belangrijkst

– aan een leerling met een diploma met 6 vakken stellen we geen formele aanvullende eisen wat betreft de cijfers, maar het zal duidelijk zijn dat die voor de havo genoeg perspectief moeten bieden.

– sommige vakken kunnen alleen gekozen worden als ze op het vmbo in het pakket zaten, zoals wiskunde, natuurkunde en de talen.

Aanmelden

De eerste aanmeldingsperiode sluit op maandag 1 maart 2021.
U vindt het inschrijfformulier hier.
Gelieve dit formulier te sturen naar lwal@daltondenhaag.nl met daarbij gevoegd een recente cijferlijst.

Alle aanmeldingen binnen deze periode worden behandeld als gelijktijdig binnengekomen. Na 1 maart gaan we met deze eerste groep aan de slag. Op dat moment is hopelijk ook bekend hoeveel leerlingen we in eerste instantie kunnen aannemen. Direct na maandag 1 maart wordt over alle leerlingen uit categorieën 1 t/m 3 informatie gevraagd aan de afleverende scholen. Zo nodig wordt al tussen de leerlingen van categorie 3 met een positief advies geloot om de volgorde van toelating te bepalen.

We nodigen de leerlingen voor wie er plaats is uit voor een kennismakingsgesprek waarin we je ook helpen bij het kiezen van het meest geschikte vakkenpakket. Zoals het er nu naar uit ziet, zal dit gesprek online zijn. Deze leerlingen horen uiterlijk eind maart of ze geplaatst zijn. Als er dan nog plaatsen over zijn, gaan we aan de slag met de volgende leerlingen van de lotingslijst van categorie 3.

Als er daarna nog plaatsen zijn voor leerlingen uit categorie 4 of 5, wordt dezelfde procedure gevolgd (advies vragen, loten, gesprek). Alleen als er geen leerlingen uit de eerste ronde meer zijn en er toch nog plaatsen beschikbaar zijn, gaan we in de slag met de leerlingen die zich na 1 maart hebben aangemeld.

Ook dit jaar verwachten we een grote aanmelding en zijn er vrijwel zeker niet genoeg plaatsen beschikbaar. De grootste kans op toelating is er voor leerlingen die zich binnen de eerste aanmeldingsperiode via een inschrijvingsformulier aanmelden. Na deze periode kan er vooralsnog volstaan worden met een e-mail om de belangstelling kenbaar te maken. Vermeld in deze e-mail achtergrondinformatie, zoals huidige school, vakkenpakket, cijfers en mentor. Als er op enig moment plaatsen beschikbaar komen, dan nemen wij contact op.

 

Voor verdere informatie:

Mevr. L.A.J. van der Wal (lwal@daltondenhaag.nl)

Coördinator 3, 4 en 5 HAVO

Wil je nog meer over Dalton Den Haag weten? De onderstaande schoolgids is te downloaden en bevat extra informatie.

Schoolgids