Schoolgids
HAVO

Na de gemengde reguliere brugklas zijn er aparte klassen voor de havo- en het vwo. Meestal hebben we twee havogroepen in de tweede- en derde jaarlaag.

Na het derde leerjaar maak je een profielkeuze. Op de Dalton kan je kiezen voor de profielen Cultuur en Maatschappij (C&M),
Economie en Maatschappij (E&M), Natuur en Gezondheid (N&G) en Natuur en Techniek (N&T).
Als cultuurschool biedt de Dalton op de havo ook de mogelijkheid om examen te doen in de vakken kunstvak beeldend, drama en filosofie.

Een havo opleiding bestaat uit 5 leerjaren. Heb je na het examen een havo-diploma op zak, dan kan je een HBO-opleiding volgen.
Je kan na een succesvol examen ook doorstromen naar het vwo maar dan moet je wel een positief advies van de docenten hebben.

In 4 havo stromen er veel leerlingen met een vmbo-t diploma in. Daardoor bestaat de bovenbouw uit drie of zelfs vier klassen per jaarlaag.
Voor meer informatie over deze mogelijkheid kan je contact opnemen met de coordinator van 4 havo, mw. L. van der Wal – lwal@daltondenhaag.nl

 

De havo profielen toegelicht

Cultuur en Maatschappij (C&M) – Dit profiel is gericht op taal, kunst, maatschappelijke vakken en rechten. Je ontwikkelt je sociale kanten en je creativiteit. Kernwoorden bij dit profiel zijn: sociaal, maatschappelijk, artistiek, communicatie.

Profiel Economie en Maatschappij (E&M)  – Met dit profiel ben je op weg om later ‘iets’ te doen in het zakenleven. Je bent gericht op de financiële kant van de maatschappij. Kernwoorden bij dit profiel zijn: rekenen, onderzoeken, management.

Profiel Natuur en Gezondheid (N&G) – Met dit profiel liggen de medische en biologische wereld voor je open. Kernwoorden: gezondheidszorg, biologie, milieu.

Profiel Natuur en Techniek (N&T) – Natuur en Techniek is een exact profiel waarbij je straks onder meer in de technische sector terecht kunt komen. Kernwoorden bij dit profiel zijn: techniek, bouwen, ontwerpen, wiskunde.

Toelatingsprocedure 4 HAVO schooljaar 2021-2022

Dalton Den Haag neemt ieder jaar voor 4-HAVO leerlingen met een vmbo-diploma aan. Voor de eventuele toelating is voor ons het advies van de afleverende school het belangrijkst. We stellen geen formele eisen wat betreft de cijfers, maar het zal duidelijk zijn dat die voor de havo genoeg perspectief moeten bieden. Sommige vakken kunnen alleen gekozen worden, als ze op het vmbo in het pakket zaten, zoals wiskunde, natuurkunde en de talen.

Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plekken, houden we de volgende voorrangscategorieën aan: kinderen van collega’s (1) en broertjes/zusjes van eigen leerlingen (2) hebben voorrang. Vervolgens komen leerlingen van Dalton Naaldwijk (3) in aanmerking, daarna de leerlingen van de scholen van Stichting VO-Haaglanden (4) en ten slotte die van andere scholen (5).

De eerste aanmeldingsperiode begint na de kerstvakantie in  januari 2021 en sluit op maandag 8 februari. Alle aanmeldingen binnen deze periode worden behandeld als gelijktijdig binnengekomen en we gaan eerst met deze groep aan de slag. Op dat moment is ook bekend hoeveel leerlingen we in eerste instantie kunnen aannemen. Direct na maandag 8 februari wordt over alle leerlingen uit categorieën 1 t/m 3 informatie gevraagd aan de afleverende scholen. Zo nodig wordt al tussen de leerlingen van categorie 3 met een positief advies geloot om de volgorde van toelating te bepalen. We nodigen de leerlingen voor wie er plaats is uit om met hun ouders op school te komen voor een kennismakingsgesprek (als dat op dat moment mag, anders zijn de ouders er online bij). Deze leerlingen horen uiterlijk eind maart of ze geplaatst zijn. Als er dan nog ruimte is, gaan we aan de slag met de volgende leerlingen van de lotingslijst van categorie 3 en vervolgens leerlingen uit categorie 4 (of 5). Hierbij wordt dezelfde procedure gevolgd (advies vragen, loten, gesprek). Alleen als er geen leerlingen uit de eerste ronde meer zijn en er toch nog plaatsen beschikbaar zijn, gaan we in de slag met de leerlingen die zich na 8 februari hebben aangemeld.

Ook dit jaar verwachten we een grote aanmelding en zijn er vrijwel zeker niet genoeg plaatsen beschikbaar. De grootste kans op toelating is er voor leerlingen die zich binnen de eerste aanmeldingsperiode via een inschrijvingsformulier aanmelden. Na 8 februari kan er vooralsnog volstaan worden met een e-mail om de belangstelling kenbaar te maken. Vermeld in deze e-mail achtergrondinformatie, zoals huidige school, vakkenpakket, cijfers en contactpersoon op de huidige school (met contactgegevens). Als er op enig moment plaatsen beschikbaar komen, dan nemen wij contact op.

Voor verdere informatie kan je contact opnemen met
mw. L. van der Wal
Coördinator 3 en 4 HAVO
Dalton Den Haag

Email:  lwal@daltondenhaag.nl

Terug naar opleidingen