Schoolgids
Maak kennis met Dalton

Algemene contactgegevens

Schoolleiding
Mw. K. van de Gevel-Rector
Dhr. T. Companjen-Conrector bovenbouw
Dhr. A. Petri-Conrector onderbouw
-
Coördinatoren
Mw. C. Vrijaldenhoven-Dagelijkse leiding brugklassen
-& tweede leerjaar
Mw. j. Veenman-Dagelijkse leiding derde leerjaar
Mw. M. Haenen-Dagelijkse leiding 4H & 5H
Mw. K. Lycklama-Dagelijkse leiding 4V, 5V & 6V
Dhr. M. Helleman-Coördinator Theaterklassen
Dhr. B.A. v.d. Kloet-Coördinator DLV
Mw. Y.C.N. de Moed-Coördinator zorg
Mw. T. de Ruiter-Coördinator TTO
Dhr. J.H.P. Vreeburg-Coördinator Internationalisering
Overige contactpersonen
Mw. S. Abbenhuis-Senior beleidsmedewerker
Mw. M. Kemper-Hoofd financiën en beheer
Mw. C. Jörning-Kortekaas-Schooladministratie
Dhr. J.J. Haarsma-Schooldecaan havo
Dhr. P. v.d. Boom-Schooldecaan vwo
Mw. C. Vogtlánder-Vertrouwenspersoon
Mw. Y.C.N. de Moed-Vertrouwenspersoon
Mw. J. de Groot-Leerlingbegeleider
Mw. Y. Keus-Remedial teaching
Schoolmaatschappelijk werk
Mw. S. Tempels
e-mail: s.tempels@schoolformaat.nl
Schooladres
Dalton Den Haag
Aronskelkweg 1
2555 GA Den Haag
tel.: 070 – 3084180
e-mail: info@daltondenhaag.nl
Contactformulier

Voor informatie kunt u contact opnemen met onderstaand formulier