Schoolgids
Theaterklas

Leer jezelf goed te kunnen uitdrukken en presenteren

De Dalton Theaterklas

In de Theaterklas volg je één dag per week theaterlessen bij Rabarber. De hoofdvakken spel, zang en dans staan centraal bij jouw ontwikkeling op theatergebied. Aanvullend volg je vakken als dramaturgie, muziektheater, camera acteren en regie. In combinatie met workshops en het zien van en spelen in voorstellingen is de theaterklas een goede basis om jezelf goed te kunnen uitdrukken of presenteren.

Om in aanmerking te komen voor de theaterklas moet je auditie doen. Aanmelding voor de auditie is mogelijk vanaf 2 februari 2024 tot 4 maart 2024, 15.00 uur.
De auditie vindt plaats in het weekend van 09 & 10 maart 2024.
Voorafgaande aan de auditie ontvang je bericht over de juiste datum, tijd en informatie over de auditie.

De aanmeldingstermijn voor de auditie van de theaterklas  is gesloten.
Het is niet meer mogelijk om je aan te melden.

Inhoud lesjaren

BT:  krijg je het hele jaar  spel-, zang- en dansles. Bij spel staat fantasieontwikkeling, verbeelding, ruimte en rolopbouw centraal. Bij zang werk je aan adem- en stemtechniek, ritme en koorzang. Bij dans maak je kennis met de diverse basistechnieken van de moderne dans. BT wordt afgesloten met presentatie die bestaat uit de lesonderdelen spel, zang en dans.

2T: Naast een verdiepend programma in spel, zang en dans, krijg je ook vakken als theatergeschiedenis, camera acteren en bewegingstheater. 2T wordt afgesloten met een spelpresentatie waarin zang en dans worden geïntegreerd.

3T: Kenmerkt zich door het maken van een (muziektheater)voorstelling. Aan de hand van een script en rolverdeling werk je aan een voorstelling waarin zang en dans ook opgenomen zijn. 3T wordt afgesloten met het meerdere keren spelen van de voorstelling.

4T: In blok 1 onderzoek je verschillende theaterstijlen van voor 1900. Tijdens een toonmoment presenteer je die spelscenes. In blok 2 maak je een presentatie vanuit een theaterstijl na 1900. Het les programma wordt aangevuld met een tussenblok van muziektheater.

5T: Als groep maak je een presentatie vanuit een gekozen thema en (theater)vormonderzoek. Na de presentatie ontvang je een certificaat.

Beoordeling:
Tijdens alle lesjaren ontvang je per blok voor spel, zang en dans een cijfer en een geschreven rapport.

Na het afronden van de theaterklas:
na de theaterklas kan je doorstromen naar één van de theatervooropleidingen van Rabarber (L.O.T. of Tussenjaar) die je voorbereiden op de audities voor de verschillende theaterkunstvakopleidingen.

Kosten

Theaterklas Dalton Den Haag biedt in samenwerking met Jeugdtheaterschool Rabarber theateronderwijs aan voor havo- en vwo-leerlingen. Leerlingen die belangstelling hebben voor alles wat met theater te maken heeft en graag toneelspelen, zingen en dansen, kunnen auditie doen om toegelaten te worden tot de speciale theaterstroom. De leerlingen van deze stroom krijgen in de onderbouw vrijstelling voor een aantal lessen op school om in de vrijgekomen tijd naar Rabarber te gaan. Daar krijgen ze op een vaste dag in de week les in spel, dans en stemvorming. In het tweede en derde leerjaar komen daar lessen in onder andere dramaturgie, decorontwerp, theatermuziek en danscompositie bij.
In de bovenbouw kunnen de theaterklasleerlingen examen doen in het kunstvak drama. Aan deze vorm van onderwijs zijn bovenop de ouderbijdrage extra kosten verbonden.
Met ingang van het schooljaar 2024-2025 zijn deze kosten € 545 per schooljaar .

Door een wetswijziging per 1 augustus 2021 zijn alle schoolbijdragen vrijwillig, leerlingen mogen bij niet betaling niet uitgesloten worden van deelname. In praktijk is dit geen grote verandering, ook in het verleden werden er geen leerlingen uitgesloten, een oplossing werd altijd gevonden. Wel anders is natuurlijk dat het nu bij wet geregeld is. Mocht in de praktijk blijken dat ouders afzien van betaling, zal dat leiden tot een verarming en een verschraling van het aanbod, theateronderwijs in de huidige vorm zal dan niet meer mogelijk zijn.

Fotografisch verslag presentaties 23-24

BT – presentatie
2T – presentatie
3T – presentatie
4T – presentatie
5T – Presentatie  – Blowing

Terug naar opleidingen