Portals
Theaterklas

Leer jezelf goed te kunnen uitdrukken en presenteren

De Dalton Theaterklas

In de Theaterklas volg je één dag per week theaterlessen bij Rabarber. De hoofdvakken spel, zang en dans staan centraal bij jouw ontwikkeling op theatergebied. Aanvullend volg je vakken als dramaturgie, muziektheater, camera acteren en regie. In combinatie met workshops en het zien van en spelen in voorstellingen is de theaterklas een goede basis om jezelf goed te kunnen uitdrukken of presenteren.

Om in aanmerking te komen voor de theaterklas moet je auditie doen. De aanmelding voor de auditie start op 18 januari 2022 en sluit op 31 januari 2022.
Deze auditie voor schooljaar 2022-2023 zal plaatsvinden op 5 en 6 februari 2022.
Voorafgaande aan de auditie ontvang je bericht over de juiste datum en informatie over de auditie.

Aanmelden auditie

Inhoud lesjaren

BT:  krijg je het hele jaar  spel-, zang- en dansles. Bij spel staat fantasieontwikkeling, verbeelding, ruimte en rolopbouw centraal. Bij zang werk je aan adem- en stemtechniek, ritme en koorzang. Bij dans maak je kennis met de diverse basistechnieken van de moderne dans. BT wordt afgesloten met presentatie die bestaat uit de lesonderdelen spel, zang en dans.

2T: Naast een verdiepend programma in spel, zang en dans, krijg je ook vakken als theatergeschiedenis, camera acteren en bewegingstheater. 2T wordt afgesloten met een spelpresentatie waarin zang en dans worden geïntegreerd.

3T: Kenmerkt zich door het maken van een (muziektheater)voorstelling. Aan de hand van een script en rolverdeling werk je aan een voorstelling waarin zang en dans ook opgenomen zijn. 3T wordt afgesloten met het meerdere keren spelen van de voorstelling.

4T: In blok 1 onderzoek je verschillende theaterstijlen van voor 1900. Tijdens een toonmoment presenteer je die spelscenes. In blok 2 maak je een presentatie vanuit een theaterstijl na 1900. Het les programma wordt aangevuld met een tussenblok van muziektheater.

5T: Als groep maak je een presentatie vanuit een gekozen thema en (theater)vormonderzoek. Na de presentatie ontvang je een certificaat.

Beoordeling:
Tijdens alle lesjaren ontvang je per blok voor spel, zang en dans een cijfer en een geschreven rapport.

Na het afronden van de theaterklas:
na de theaterklas kan je doorstromen naar één van de theatervooropleidingen van Rabarber (L.O.T. of Tussenjaar) die je voorbereiden op de audities voor de verschillende theaterkunstvakopleidingen.

Kosten

De Theaterklas brengt extra kosten met zich mee. De school draagt zelf een deel van die kosten, maar ook de ouders vragen wij een bijdrage.
Voor schooljaar 2021 – 2022 wordt een bijdrage gevraagd van
€ 495,- , plus een bedrag voor het gezamenlijk bezoeken van voorstellingen met een maximum van €50.

Zonder deze bijdrage van de ouders is het voor Dalton Den Haag niet mogelijk om het theaterklas te kunnen aanbieden. Wel wil de school voorkomen dat kinderen niet kunnen deelnemen aan deze klassen als ouders dit niet kunnen betalen.
Mocht deze situatie zich voordoen, kunt u hierover in de periode van april t/m juni, voorafgaand aan het schooljaar contact opnemen met dhr. du Chatenier, bchatenier@daltondenhaag.nl
(hoofd bedrijfsvoering).

Fotografisch verslag presentaties 19-20

BT – presentatie 2020
3T – presentatie 2020
5T – solo’s 2020 

Terug naar opleidingen