Portals
Theaterklas

Leer jezelf goed te kunnen uitdrukken en presenteren

De Dalton Theaterklas

In de theaterklas volg je één dag per week theaterlessen bij Rabarber. De hoofdvakken spel, zang en dans staan centraal bij jouw ontwikkeling op theatergebied. Aanvullend volg je vakken als dramaturgie, muziektheater, camera acteren en regie. In combinatie met workshops en het zien van en spelen in voorstellingen is de theaterklas een goede basis om jezelf goed te kunnen uitdrukken of presenteren.

Om in aanmerking te komen voor de theaterklas moet je auditie doen. De auditie vind dit jaar plaats op 9 en 10 februari 2019.
Wil je  auditie doen, vraag dan jouw ouders uiterlijk 6 februari een email te sturen naar dhr. M. Helleman (mhelleman@daltondenhaag.nl). Jouw ouders  ontvangen vervolgens een link naar een digitaal aanmeldingsformulier.

Inhoud lesjaren

BT:  krijg je het hele jaar  spel-, zang- en dansles. Bij spel staat fantasieontwikkeling, verbeelding, ruimte en rolopbouw centraal. Bij zang werk je aan adem- en stemtechniek, ritme en koorzang. Bij dans maak je kennis met de diverse basistechnieken van de moderne dans. BT wordt afgesloten met presentatie die bestaat uit de lesonderdelen spel, zang en dans.

2T: Naast een verdiepend programma in spel, zang en dans, krijg je ook vakken als theatergeschiedenis, camera acteren en bewegingstheater. 2T wordt afgesloten met een spelpresentatie waarin zang en dans worden geïntegreerd.

3T: Kenmerkt zich door het maken van een (muziektheater)voorstelling. Aan de hand van een script en rolverdeling werk je aan een voorstelling waarin zang en dans ook opgenomen zijn. 3T wordt afgesloten met het meerdere keren spelen van de voorstelling.

4T: In blok 1 onderzoek je verschillende theaterstijlen van voor 1900. Tijdens een toonmoment presenteer je die spelscenes. In blok 2 maak je een presentatie vanuit een theaterstijl na 1900. Het les programma wordt aangevuld met een tussenblok van muziektheater.

5T: Als groep maak je een presentatie vanuit een gekozen thema en (theater)vormonderzoek. In blok 2 werk je zelfstandig  aan jouw solo. Je wordt hierbij alleen geadviseerd. Na de solo presentatie ontvang je een certificaat.

Beoordeling:
Tijdens alle lesjaren ontvang je per blok voor spel, zang en dans een cijfer en een geschreven rapport.

Na het afronden van de theaterklas:
na de theaterklas kan je doorstromen naar één van de theatervooropleidingen van Rabarber (L.O.T. of Tussenjaar) die je voorbereiden op de audities voor de verschillende theaterkunstvakopleidingen.

Fotografisch verslag presentaties 18-19

BT – presentatie 7 juni 2019
2T – presentatie 28 mei 2019
3T – presentatie 24 & 25 mei 2019
4T – presentatie 18 & 19 juni 2019
5T – presentatie “Rate me”
5T – solo’s

Terug naar opleidingen