Schoolgids
Tweetalig Onderwijs

Een optimale opleiding voor de toekomst

Tweetalig Onderwijs (tto)

Veel leerlingen kiezen uiteindelijk voor een studie in het buitenland. Anderen gaan later bij een internationale onderneming werken. Hoe jouw toekomst er als wereldburger ook uitziet, met tweetalig onderwijs word je er optimaal op voorbereid. Als je van andere talen en culturen houdt en het leuk vindt om les te krijgen in het Engels, dan is tweetalig onderwijs (tto) echt iets voor jou!

Om in aanmerking te komen voor de brugklas tweetalig onderwijs moet je een vwo-advies hebben en eerst een intaketoets maken.
Aanmelden voor de intaketoets is mogelijk vanaf 2 februari tot maandag 4 maart 2024, 16.00 uur
De intake-toets wordt afgenomen op woensdagmiddag 6 maart 2024.

De aanmeldingstermijn voor de intake toets is gesloten.
Het is niet meer mogelijk om je aan te melden.

''It might be scary to speak English, but your English will improve so fast that you do not have to worry about that''
Student 4E

Als je tto doet, krijg je in de onderbouw meer dan de helft van je vakken in het Engels. Bovendien leer je al heel snel wat het betekent om met leerlingen buiten Nederland in contact te staan. Je gaat op reis naar Ierland en Slovenië en je legt via de email contact met leerlingen van andere scholen in het buitenland. Ook ga je deelnemen aan een MUN (Model United Nations), een simulatie van een echte vergadering van de VN. Door deze activiteiten  ervaar je hoe het is om in een werkelijk internationale omgeving actief te zijn.

Wie tto doet, behaalt naast een regulier vwo-diploma óók een Junior en Senior tto-certificaat. Bovendien doe je in de vierde klas mee aan het internationaal erkende C1 Advanced Examen (CAE), waarmee je kunt aantonen dat jouw Engels al op een erkend hoog niveau zit.  Na de vierde klas kun je door met het Senior tto-programma. Dat programma is een voorbereiding op het internationaal erkende International Baccalaureate A2 (IB). Het IB-programma bestaat uit extra lessen Engelse taal en literatuur. Daarnaast zijn er  de extra Engelstalige vakken Global Perspectives (een soort maatschappijleer) en Science for Public Understanding (een soort algemene natuurwetenschappen). Met een IB-diploma op zak word je sneller toegelaten op (internationale) universiteiten. Kortom, na zes jaar tto ben jij optimaal voorbereid op een internationale carrière binnen of buiten Nederland.

Kosten

Tweetalig onderwijs (tto) Leerlingen met een vwo-advies kunnen, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, toegelaten worden tot de tto-brugklas. Deze leerlingen krijgen tot en met de derde klas naast extra lesuren Engels, ook overige vakken in het Engels aangeboden. Hierbij worden Engelse leerboeken gebruikt en worden de leerlingen in het Engels getoetst. De volgende vakken worden in de brugklas in het Engels aangeboden: geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, gymnastiek, drama en muziek. Later komen daar nog natuurkunde, scheikunde en economie bij. Verder wordt er in en buiten de lessen extra aandacht besteed aan Europese en internationale oriëntatie. De lessen worden gegeven door deskundige docenten die hiervoor speciale nascholing hebben gevolgd. De leerlingen doen in 4¬vwo examen voor het internationaal erkende Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) en in 6¬vwo voor het International Baccalaureate English A Certificate (IB). Met deze diploma’s en internationale kennis en ervaring hebben ze uitstekende mogelijkheden om na hun vwo in het buitenland te gaan studeren of bij internationale bedrijven te gaan werken. Tweetalig onderwijs brengt extra kosten met zich mee voor de extra lessen en de activiteiten, reizen en examens. De meeste activiteiten vinden plaats in de eerste vier schooljaren.
Daarom is met ingang van het schooljaar 2024-2025 de bijdrage in de eerste vier schooljaren 675 euro en in de laatste twee schooljaren 325 euro. Gemiddeld bedraagt de ouderbijdrage dus 558 euro per leerjaar

Door een wetswijziging per 1 augustus 2021 zijn alle schoolbijdragen vrijwillig, leerlingen mogen bij niet betaling niet uitgesloten worden van deelname. In praktijk is dit geen grote verandering, ook in het verleden werden er geen leerlingen uitgesloten, een oplossing werd altijd gevonden. Wel anders is natuurlijk dat het nu bij wet geregeld is. Mocht in de praktijk blijken dat ouders afzien van betaling, zal dat leiden tot een verarming en een verschraling van het aanbod, TTO onderwijs in de huidige vorm zal dan niet meer mogelijk zijn.