Portals
Groep 8

Wat zit er in jou?

Open dag 15 januari 2021

Nieuwsgierig?
Wil je weten wat er in jou zit? Kom kijken op de Dalton.

Vanwege eventuele Coronamaatregelen zijn onderstaande data onder voorbehoud. Houd de website in de gaten.

De informatieavond (voor ouders) vindt plaats op:
11 januari 2021 – aanvang 19:30 uur (inloop 19:00 uur)

De open dag vindt plaats op:
15 januari 2021 – 16:00 uur tot 21:00 uur

''Onze school is vrij klein waardoor iedereen elkaar kent en er een veilige sfeer is''

Jaarlijks, in september, stelt BOVO-Haaglanden, de organisatie die de overstap van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs in Den Haag begeleidt, de aanmeldprocedure vast. In de procedure staan het tijdpad – van oriëntatieperiode, aanmeldperiode tot behandelperiode – en de gehanteerde aanmeldcriteria zoals de voorrangsregels, toelatingseisen en lotingsprocedure. In oktober publiceert de Dalton de procedure en staat er op deze pagina een printbare versie van ons aannamebeleid voor het schooljaar 2021-2022.

Een goede keuze maken is niet makkelijk met zoveel scholen in de stad. Daarom organiseren  wij voor jou een Open Dag en jouw ouders ook nog een voorlichtingsavond.
De genoemde voorlichtingsactiviteiten en data zijn uiteraard afhankelijk van eventuele Coronamaatregelen. Houd daarom de website in de gaten.
Aan het einde van deze pagina kan je de belangrijke data van de aanmelding en het tijdpad vinden.

 

De open dag
Op de open dag word je door onze brugklassers rondgeleid door de school. Zij weten alles te vinden en kunnen al jouw vragen eerlijk beantwoorden. Als je liever zelf of met je ouders onze school wilt bekijken, dan mag dat ook. Natuurlijk laat ook onze school zich op een open dag van z’n beste kant zien. We zijn namelijk hartstikke trots op de school. Hoe dan ook, op zo’n dag kan je wel ervaren hoe we met elkaar omgaan en wat we belangrijk vinden. Dus: aarzel niet en kom langs!
De open dag is op vrijdag 15 januari 2021 van 16.00 uur tot 21.00 uur.

Wat is er te doen op de open dag?
Bezoek ons moderne sciencelab en doe daar echte proefjes. De leerlingen van de LEGO-League zijn aan het bouwen en dagen je graag uit om mee te doen. Ook de leerlingen van de programmeerclub laten zien wat ze in hun mars hebben. Als je liever creatief bezig bent, kun je terecht in het technieklokaal of in onze tekenzaal. Er zijn bovendien demonstraties van het foto- en filmteam en van de theatertechniekploeg. Voor muziekopnames moet je in de geluidsstudio zijn. Misschien kom je speciaal voor de theaterklas en wil je alvast meedoen aan een workshop of heb je nog vragen. De leerlingen van de theaterklas en de begeleiders van Theaterschool Rabarber kunnen je meer vertellen. Sportievelingen kunnen hun hart ophalen tijdens de gymworkshops. Natuurlijk is er op de open dag ook voorlichting over het tweetalig onderwijs (TTO), het gymnasium, de begeleiding op school en daltononderwijs.

Voorlichtingsavond
Je ouders hebben misschien behoefte aan een uitgebreider verhaal over het daltononderwijs. Daarom is er voor hen een aparte informatieavond. Die avond bestaat uit twee delen. Eerst leggen we uit hoe het daltononderwijs op onze school wordt ingevuld. Daarna kunnen je ouders vragen stellen aan een panel van docenten, leerlingen en de ouders. De voorlichtingsavond wordt georganiseerd op maandag 11  januari 2020. Aanvang 19.30 uur.

Voor wie / aanbod

Binnenkort neem je afscheid van de basisschool en start je op een nieuwe school. Eh, nieuwe school? Misschien weet je nog helemaal niet welke school je gaat kiezen. Dan moet je de komende tijd aan de slag! Bezoek open dagen, vraag aan oudere buurtkinderen naar hun ervaringen en pluis de websites van de scholen uit. Daar ben je gelukkig al mee bezig.

Dalton, een school voor jou?

Onze school is vrij klein waardoor iedereen elkaar kent en er een veilige sfeer is.
Elke brugklas heeft vier leerling-mentoren aan wie je alles kunt vragen.
Jouw lesrooster is afwisselend vanwege de daltonuren.
Oudere leerlingen van de school begeleiden je bij vakken die je lastig vindt.
We nemen je serieus en je kunt op school carrière maken (in allerlei opzichten, niet alleen omdat je slim bent!).

 

Wil je meer weten? Lees dan verder.

''The aim was to produce students who were industrious, responsible, open-minded, and eager to gain and apply knowledge.''

Helen Parkhurst

Daltononderwijs

Ongeveer een eeuw geleden stichtte Helen Parkhurst een school in het plaatsje Dalton in de Verenigde Staten. Helen Parkhurst vond zelfstandigheid van leerlingen en leren samen werken heel belangrijk op die school. Je moet leerlingen niet alleen laten luisteren, je moet hen verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen en zelf keuzes leren maken, vond zij. Zo ontstond daltononderwijs. In 1925 werd de eerste daltonschool in Nederland gesticht: Dalton Den Haag.

Het grootste verschil met een klassikale school is dat je een deel van de dag zelf mag indelen. Je kiest aan welke taak je wilt werken op een plek die voor jou geschikt is. Je hebt namelijk een lesrooster met ongeveer vijf lessen en één of twee daltonuren per dag. Waar je deze daltonuren doorbrengt, kun je zelf plannen in de digitale agenda. Er wordt dan in dat lokaal of in de nis een plek voor je gereserveerd. Daar kom je ook leerlingen uit andere klassen tegen. De les- en daltonuren duren 60 minuten.

Jij bent tijdens een daltonuur aan zet

Tijdens daltonuren werk je aan taken. Sommige taken duren een paar weken, andere moet je binnen een week afhebben. Op de elektronische leeromgeving (ELO) staan per vak werkoverzichten. Daarin kun je vinden wat de taak inhoudt. Als je een taak af hebt, krijg je een antwoordenboek om de taak te controleren. Of de docent stelt een aantal vragen om te controleren of je de taak goed hebt uitgevoerd en de stof hebt begrepen. Als dat zo is, dan wordt die taak afgetekend op je takenkaart, een soort stempelkaart waarop je kunt zien hoe ver je bent met de taken.

De daltonuren maken de dag afwisselend. Jij bent tijdens een daltonuur aan zet en niet de docent. Die heeft daardoor tijd om je te helpen als je vastloopt met een taak. Bovendien zijn leerlingen uit hogere klassen gewend om jongere leerlingen te helpen als de docent het even druk heeft. En als je een bepaald vak moeilijk vindt, kun je wat meer daltonuren bij dat vak inplannen.

Wil je nog meer over Dalton Den Haag weten? De onderstaande documenten zijn te downloaden en bevatten extra informatie.

Schoolgids Tijdpad aanmelding Aanmeldingsprocedure Instroom 4 HAVO