Schoolgids
Groep 8

Op een geslaagde Open Dag en voorlichtingsavond hebben leerlingen kennis kunnen maken met de Dalton en onze bijzondere klassen.
Leerlingen die belangstelling hebben voor het Tweetalig Onderwijs of Theaterklas kunnen zich tot 4 maart (15.00 uur) aanmelden voor de intaketoets (tto) of de auditie (Theaterklas).

De aanmeldingstermijn voor de bijzondere klassen is gesloten.
Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de intake toets of de auditie.

''Onze school is vrij klein waardoor iedereen elkaar kent en er een veilige sfeer is''

OPEN DAG & VOORLICHTINGSAVOND

Zit je in groep 8 dan ga je je samen met jouw ouders oriënteren op de nieuwe middelbare school.
Op de Open Dag ben je welkom om de school te bezoeken.
Voor de ouders organiseren we een voorlichtingsavond over het daltononderwijs.
Noteer onderstaande data maar snel in jouw agenda en tot ziens op de OPEN DAG.

22 januari 2024
Voorlichtingsavond voor ouders over de daltonwerkwijze.
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

2 februari 2024
Open Dag van 16.00 tot 21.00 uur

Nu al nieuwsgierig naar onze school…..
Bekijk dan de onderstaande video’s.

Dalton on video

Voor wie / aanbod

Binnenkort neem je afscheid van de basisschool en start je op een nieuwe school. Eh, nieuwe school? Misschien weet je nog helemaal niet welke school je gaat kiezen. Dan moet je de komende tijd aan de slag! Bezoek open dagen, vraag aan oudere buurtkinderen naar hun ervaringen en pluis de websites van de scholen uit. Daar ben je gelukkig al mee bezig.

Dalton, een school voor jou?

Onze school is vrij klein waardoor iedereen elkaar kent en er een veilige sfeer is.
Elke brugklas heeft vier leerling-mentoren aan wie je alles kunt vragen.
Jouw lesrooster is afwisselend vanwege de daltonuren.
Oudere leerlingen van de school begeleiden je bij vakken die je lastig vindt.
We nemen je serieus en je kunt op school carrière maken (in allerlei opzichten, niet alleen omdat je slim bent!).

 

Wil je meer weten? Lees dan verder.

''The aim was to produce students who were industrious, responsible, open-minded, and eager to gain and apply knowledge.''

Helen Parkhurst

Daltononderwijs

Ongeveer een eeuw geleden stichtte Helen Parkhurst een school in het plaatsje Dalton in de Verenigde Staten. Helen Parkhurst vond zelfstandigheid van leerlingen en leren samen werken heel belangrijk op die school. Je moet leerlingen niet alleen laten luisteren, je moet hen verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen en zelf keuzes leren maken, vond zij. Zo ontstond daltononderwijs. In 1925 werd de eerste daltonschool in Nederland gesticht: Dalton Den Haag.

Het grootste verschil met een klassikale school is dat je een deel van de dag zelf mag indelen. Je kiest aan welke taak je wilt werken op een plek die voor jou geschikt is. Je hebt namelijk een lesrooster met ongeveer vijf lessen en één of twee daltonuren per dag. Waar je deze daltonuren doorbrengt, kun je zelf plannen in de digitale agenda. Er wordt dan in dat lokaal of in de nis een plek voor je gereserveerd. Daar kom je ook leerlingen uit andere klassen tegen. De les- en daltonuren duren 60 minuten.

Jij bent tijdens een daltonuur aan zet

Tijdens daltonuren werk je aan taken. Sommige taken duren een paar weken, andere moet je binnen een week afhebben. Op de elektronische leeromgeving (Google Classroom) staan per vak werkoverzichten. Daarin kun je vinden wat de taak inhoudt. Als je een taak af hebt, krijg je een antwoordenboek om de taak te controleren. Of de docent stelt een aantal vragen om te controleren of je de taak goed hebt uitgevoerd en de stof hebt begrepen. Als dat zo is, dan wordt die taak afgetekend.

De daltonuren maken de dag afwisselend. Jij bent tijdens een daltonuur aan zet en niet de docent. Die heeft daardoor tijd om je te helpen als je vastloopt met een taak. Bovendien zijn leerlingen uit hogere klassen gewend om jongere leerlingen te helpen als de docent het even druk heeft. En als je een bepaald vak moeilijk vindt, kun je wat meer daltonuren bij dat vak inplannen.

Schoolgids Dalton Den Haag

Schoolgids

Loslaten zonder grip te verliezen

Schoolplan 2021-2024

Wil je nog meer over Dalton Den Haag weten? De onderstaande documenten zijn te downloaden en bevatten extra informatie.

Tijdpad aanmelding 2024-2025 Aanmeldingsprocedure Schoolgids VO-Haaglanden

Woon je buiten de BOVO Haaglanden regio dan moet er eerst een BOVO nummer worden aangemaakt om je in te schrijven.
Het formulier kan je hieronder downloaden en na 25 maart 2024 emailen naar onze administratie.
Het emailadres is aanmelden@daltondenhaag.nl.  Vraag in de email om een ontvangstbevestiging.

De aanmeldingsprocedure start op 18 maart 2024 en loopt tot 31 maart 2024.

Aanmelding van buiten de regio