Schoolgids
Gymnasium

carpe diem

Het gymnasium

In de brugklas staan er voor iedereen lessen oudheidkunde op het rooster. Leerlingen kunnen op deze manier bepalen of ze belangstelling hebben voor de klassieke talen.
Vanaf het tweede leerjaar kunnen leerlingen kiezen voor het gymnasium. Dat betekent dat ze in de tweede en derde klas lessen Latijn en Grieks krijgen. In de onderbouw leren leerlingen de basis van de grammatica en vertalen ze Latijnse en Griekse teksten. Daarnaast is er aandacht voor de cultuur en Griekse en Romeinse mythologie.

In de bovenbouw volgen leerlingen het vak GTC (Griekse taal en cultuur) en-/-of LTC (Latijnse taal en cultuur). Naast het vertalen van originele teksten uit de oudheid
houden leerlingen zich bezig met klassieke kunst en architectuur, Griekse of Romeinse geschiedenis en theater, retorica en filosofie.
In de bovenbouw staat de culturele reis naar Rome op het programma.

N.B: TTO- en theaterklasleerlingen kunnen hun opleiding combineren met de gymnasiumopleiding!

Terug naar opleidingen