Portals
Vacature

Werken in een inspirerende omgeving

Vacature

Dalton Den Haag is een middelgrote school voor havo-vwo-gymnasium in Den Haag met ongeveer 990 leerlingen en 75 docenten (zie www.daltondenhaag.nl). Daltononderwijs is bij uitstek eigentijds onderwijs dat leerlingen voorbereidt op actieve deelname aan de maatschappij. We staan voor onderwijs dat leerlingen leert verantwoordelijkheid te nemen, kritische vragen en hulpvragen te stellen, een plan te maken, te reflecteren, te leren van fouten en goed samen te werken. Dit onderwijs wordt verzorgd door docenten die leerlingen leren hoe dat moet en die zelf ook bekwaam zijn in die vaardigheden. Naast een daltonschool zijn wij een cultuurprofielschool en een school voor tweetalig vwo-onderwijs. Per 1 augustus 2018 zijn wij op zoek naar:

Docent Frans(0,4 fte)

Functieomschrijving
De sectie Frans bestaat uit vijf docenten. Wekelijks is er een sectie-uur ingeroosterd om te kunnen overleggen of samen te werken. De sectie Frans werkt met jaarlaagcoördinatoren waardoor er een jaarprogramma ligt en proefwerken gecoördineerd worden. In de onderbouw en de bovenbouw wordt er gewerkt met de methode Grandes Lignes, aangevuld met zelfontwikkeld lesmateriaal. De sectie oriënteert zich op het gebruik van DELF.
De sectie Frans zoekt naar een ervaren collega. De collega is initiatiefrijk, teamgericht en is in staat het voortouw te nemen. Een tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid is een vereiste. Het spreekt voor zich dat de collega zich kan vinden in de uitgangspunten van daltononderwijs.

Taakbeschrijving

Het verzorgen van lessen Frans in de onder- en bovenbouw
Het ontwikkelen van lesmateriaal
Het participeren in sectieoverleg
Het coördineren van een jaarlaag eerste of tweede klas (jaarprogramma en werkoverzichten opstellen, proefwerken maken, normering opstellen)
Het corrigeren van toetsen
Het begeleiden van leerlingen tijdens daltonuren

Arbeidsvoorwaarden

De CAO VO is van toepassing. Het betreft een LC-functie.

Reageren
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Katrien van de Gevel, rector (kgevel@daltondenhaag.nl). Bellen voor informatie mag ook: 070-3084180. Heb je zin om op onze school te komen werken, stuur dan je cv met een korte motivatie voor 30 mei 2018 – liefst z.s.m. – aan info@daltondenhaag.nl.
De gesprekken vinden plaats in de week van 4 juni Het geven van een proefles (in de week van 11 juni) maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Vacature

Dalton Den Haag is een middelgrote school voor havo-vwo-gymnasium in Den Haag met ongeveer 990 leerlingen en 75 docenten (zie www.daltondenhaag.nl). Daltononderwijs is bij uitstek eigentijds onderwijs dat leerlingen voorbereidt op actieve deelname aan de maatschappij. We staan voor onderwijs dat leerlingen leert verantwoordelijkheid te nemen, kritische vragen en hulpvragen te stellen, een plan te maken, te reflecteren, te leren van fouten en goed samen te werken. Dit onderwijs wordt verzorgd door docenten die leerlingen leren hoe dat moet en die zelf ook bekwaam zijn in die vaardigheden. Naast een daltonschool zijn wij een cultuurprofielschool en een school voor tweetalig vwo-onderwijs. Per 1 augustus 2018 zijn wij op zoek naar:

 

Docent Kunstvak Beeldend (0,25 fte)

 

Functieomschrijving
Dalton Den Haag is een erkende cultuurprofielschool. De nieuwe collega vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het cultuurprofiel van de school. De sectie beeldend/tekenen bestaat uit vier docenten. In de onderbouw wordt gewerkt met een zelfontwikkelde lesmethode. In 5 vwo wordt bij het vak CKV gewerkt in een caroussel waarbij leerlingen gedurende twaalf weken les krijgen in het specialisme van de docent (drama, dans/muziek en beeldend). De nieuwe collega draait mee in die caroussel en verzorgt de lessen beeldend. We zoeken naar een ervaren collega die initiatiefrijk en teamgericht is. Een eerstegraads bevoegdheid is een vereiste. Het spreekt voor zich dat de collega zich kan vinden in de uitgangspunten van daltononderwijs.

Taakbeschrijving
Het verzorgen van kunstvak beeldend theorie en praktijk in twee klassen (onderbouw en bovenbouw)
Het verzorgen van lessen Culturele Kunstzinnige Vorming in 5 vwo
Het ontwikkelen van lesmateriaal
Het participeren in sectieoverleg
Het beoordelen van toetsen en werk van leerlingen
Het begeleiden van leerlingen bij profielwerkstukken

Arbeidsvoorwaarden
De CAO VO is van toepassing. Het betreft een LC-functie.

Reageren
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Katrien van de Gevel, rector (kgevel@daltondenhaag.nl). Bellen voor informatie mag ook: 070-3084180. Heb je zin om op onze school te komen werken, stuur dan je cv met een korte motivatie voor 30 mei 2018 – liefst z.s.m. – aan info@daltondenhaag.nl.

De gesprekken vinden plaats in de week van 4 juni Het geven van een proefles (in de week van 11 juni) maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Vacature

Dalton Den Haag is een middelgrote school voor havo-vwo-gymnasium in Den Haag met ongeveer 990 leerlingen en 75 docenten (zie www.daltondenhaag.nl). Daltononderwijs is bij uitstek eigentijds onderwijs dat leerlingen voorbereidt op actieve deelname aan de maatschappij. We staan voor onderwijs dat leerlingen leert verantwoordelijkheid te nemen, kritische vragen en hulpvragen te stellen, een plan te maken, te reflecteren, te leren van fouten en goed samen te werken. Dit onderwijs wordt verzorgd door docenten die leerlingen leren hoe dat moet en die zelf ook bekwaam zijn in die vaardigheden. Naast een daltonschool zijn wij een cultuurprofielschool en een school voor tweetalig vwo-onderwijs. Per 1 augustus 2018 zijn wij op zoek naar:

Docent Klassieke Talen (0,2 fte) 

Functieomschrijving
De sectie Klassieke Talen bestaat uit drie docenten. In de brugklas krijgen alle leerlingen het vak oudheidkunde. In de onderbouw wordt gewerkt met de methodes SPQR en Argo. In de bovenbouw combineren we SPQR en Argo met Zover de speren reiken, Ovidius en Caesar en andere originele teksten. We werken met onze eigen vertaalstrategie en gebruiken RTTI-toetsing. We organiseren diverse activiteiten die met de klassieke oudheid te maken hebben.
We zoeken naar een collega die initiatiefrijk, enthousiast en teamgericht is. Een eerstegraads bevoegdheid is een vereiste (of je bent bezig deze bevoegdheid te behalen). Het spreekt voor zich dat de collega zich kan vinden in de uitgangspunten van daltononderwijs.

Taakbeschrijving
Het verzorgen van lessen oudheidkunde in de brugklas Het verzorgen van de vakken Latijn / Grieks in de onderbouw en bovenbouw Het ontwikkelen van lesmateriaal Het participeren in sectieoverleg Het beoordelen van toetsen en werk van leerlingen Het begeleiden van leerlingen bij profielwerkstukken
Arbeidsvoorwaarden De CAO VO is van toepassing. Het betreft een LC-functie.

Reageren
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Katrien van de Gevel, rector (kgevel@daltondenhaag.nl). Bellen voor informatie mag ook: 070-3084180. Heb je zin om op onze school te komen werken, stuur dan je cv met een korte motivatie voor 31 mei 2018 – liefst z.s.m. – aan info@daltondenhaag.nl.
De gesprekken vinden plaats in de week van 4 juni. Het geven van een proefles (in de week van 11 juni) maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure