Portals
Groep 8

Wat zit er in jou?

Op zaterdag 12 februari is de eerste ronde gestart van aanmelden, behandelen en toelaten in onze regio. Deze eerste aanmeldingsronde loopt tot 25 februari 16.00 uur.
Ouders hebben van de basisschool een aanmeldformulier ontvangen waarop zij hun keuzes kunnen aangeven. Dit aanmeldformulier wordt vervolgens ingeleverd bij de school van eerste keuze.
Vanwege de coronamaatregelen zijn de richtlijnen vanuit het ministerie dat ouders hun kind niet ter plaatse op de administratie  van de VO-school zelf mogen aanmelden.
Aanmelden kan alleen op onderstaande manieren:

– het aanmeldformulier via de mail versturen

– het aanmeldformulier via de post versturen

– via digitaal aanmelden; mits de basisschool hieraan meedoet

 

U kunt het aanmeldformulier versturen naar aanmelden@daltondenhaag.nl
Stuurt u het aanmeldformulier liever per post vermeld dan het adres:

Aanmelden Dalton Den Haag
Aronskelkweg 1
2555 GA Den Haag

Ouders met een kind op een basisschool  buiten de regio BOVO Haaglanden die hun kind willen aanmelden op Dalton Den Haag moeten gebruik maken van een ander aanmeldformulier.
Dit formulier kan vervolgens ook op dezelfde wijze worden ingeleverd bij de school van eerste voorkeur.
Klik hier voor het juiste formulier.

Bekijk de livestreams

Vanwege de opgeschaalde coronamaatregelen heeft Dalton Den Haag helaas moeten besluiten de fysieke voorlichtingsavond en Open Dag te annuleren.
In plaats daarvan hebben we vier livestreams  georganiseerd waarvoor ouders zich konden aanmelden.

Klik op de button hieronder om de livestream Open Dag op vrijdag 21 januari te bekijken.

Open Dag Online
Livestream gemist ??

Heeft u de livestreams over Dalton Den Haag, tweetalig onderwijs (tto) en theaterklas gemist?
Klik op de button hieronder om deze livestreams nogmaals te bekijken.

Online Voorlichtingsavond over daltonwerkwijze voor ouders
(17 januari 2022).
Klik op de button hieronder om deze livestream nogmaals te bekijken.

Livestream algemeen

Online Voorlichtingsavond over het tweetalig onderwijs
(18 januari 2022).
Klik op de button hieronder om deze livestream nogmaals te bekijken.

Voorlichting tto

Online Voorlichtingsavond over de theaterklas
(18 januari 2022).
Klik op de button hieronder om deze livestream nogmaals te bekijken.

Voorlichting theaterklas
''Onze school is vrij klein waardoor iedereen elkaar kent en er een veilige sfeer is''

Voor wie / aanbod

Binnenkort neem je afscheid van de basisschool en start je op een nieuwe school. Eh, nieuwe school? Misschien weet je nog helemaal niet welke school je gaat kiezen. Dan moet je de komende tijd aan de slag! Bezoek open dagen, vraag aan oudere buurtkinderen naar hun ervaringen en pluis de websites van de scholen uit. Daar ben je gelukkig al mee bezig.

Dalton, een school voor jou?

Onze school is vrij klein waardoor iedereen elkaar kent en er een veilige sfeer is.
Elke brugklas heeft vier leerling-mentoren aan wie je alles kunt vragen.
Jouw lesrooster is afwisselend vanwege de daltonuren.
Oudere leerlingen van de school begeleiden je bij vakken die je lastig vindt.
We nemen je serieus en je kunt op school carrière maken (in allerlei opzichten, niet alleen omdat je slim bent!).

 

Wil je meer weten? Lees dan verder.

''The aim was to produce students who were industrious, responsible, open-minded, and eager to gain and apply knowledge.''

Helen Parkhurst

Daltononderwijs

Ongeveer een eeuw geleden stichtte Helen Parkhurst een school in het plaatsje Dalton in de Verenigde Staten. Helen Parkhurst vond zelfstandigheid van leerlingen en leren samen werken heel belangrijk op die school. Je moet leerlingen niet alleen laten luisteren, je moet hen verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen en zelf keuzes leren maken, vond zij. Zo ontstond daltononderwijs. In 1925 werd de eerste daltonschool in Nederland gesticht: Dalton Den Haag.

Het grootste verschil met een klassikale school is dat je een deel van de dag zelf mag indelen. Je kiest aan welke taak je wilt werken op een plek die voor jou geschikt is. Je hebt namelijk een lesrooster met ongeveer vijf lessen en één of twee daltonuren per dag. Waar je deze daltonuren doorbrengt, kun je zelf plannen in de digitale agenda. Er wordt dan in dat lokaal of in de nis een plek voor je gereserveerd. Daar kom je ook leerlingen uit andere klassen tegen. De les- en daltonuren duren 60 minuten.

Jij bent tijdens een daltonuur aan zet

Tijdens daltonuren werk je aan taken. Sommige taken duren een paar weken, andere moet je binnen een week afhebben. Op de elektronische leeromgeving (Magister.me) staan per vak werkoverzichten. Daarin kun je vinden wat de taak inhoudt. Als je een taak af hebt, krijg je een antwoordenboek om de taak te controleren. Of de docent stelt een aantal vragen om te controleren of je de taak goed hebt uitgevoerd en de stof hebt begrepen. Als dat zo is, dan wordt die taak afgetekend in magister.me.

De daltonuren maken de dag afwisselend. Jij bent tijdens een daltonuur aan zet en niet de docent. Die heeft daardoor tijd om je te helpen als je vastloopt met een taak. Bovendien zijn leerlingen uit hogere klassen gewend om jongere leerlingen te helpen als de docent het even druk heeft. En als je een bepaald vak moeilijk vindt, kun je wat meer daltonuren bij dat vak inplannen.

Schoolgids Dalton Den Haag 2022-2023

Loslaten zonder grip te verliezen

Schoolplan 2021-2024

Wil je nog meer over Dalton Den Haag weten? De onderstaande documenten zijn te downloaden en bevatten extra informatie.

Schoolgids 2022-2023 PDF Tijdpad aanmelding Aanmeldingsprocedure Schoolgids VO-Haaglanden Instroom 4 HAVO