Portals
Groep 8

Extra Open Dag

Informatie Extra Open Dag

Iedereen hoopt van niet maar de kans bestaat dat er komende winter weer sprake zal zijn van beperkingen in verband met coronamaatregelen.
Dit zou kunnen betekenen dat ouders en leerlingen uit groep 8 ook dit schooljaar geen mogelijkheid hebben om fysiek een Open Dag en voorlichtingsavond te bezoeken.

Om die reden is er op bestuurlijk niveau besloten dat er dit jaar eenmalig een extra oriëntatieperiode voor groep 8-leerlingen komt op alle VO-scholen.
Dalton Den Haag organiseert deze extra oriëntatieperiode voor ouders en leerlingen op 1 november en 3 november.
Inschrijven voor deze extra Open Dag is nog niet mogelijk.
Binnenkort plaatsen we meer informatie op onze website. over deze extra Open Dagen en de wijze van inschrijven.

Meer informatie over Dalton Den Haag kunt u hieronder lezen.

''Onze school is vrij klein waardoor iedereen elkaar kent en er een veilige sfeer is''

Voor wie / aanbod

Binnenkort neem je afscheid van de basisschool en start je op een nieuwe school. Eh, nieuwe school? Misschien weet je nog helemaal niet welke school je gaat kiezen. Dan moet je de komende tijd aan de slag! Bezoek open dagen, vraag aan oudere buurtkinderen naar hun ervaringen en pluis de websites van de scholen uit. Daar ben je gelukkig al mee bezig.

Dalton, een school voor jou?

Onze school is vrij klein waardoor iedereen elkaar kent en er een veilige sfeer is.
Elke brugklas heeft vier leerling-mentoren aan wie je alles kunt vragen.
Jouw lesrooster is afwisselend vanwege de daltonuren.
Oudere leerlingen van de school begeleiden je bij vakken die je lastig vindt.
We nemen je serieus en je kunt op school carrière maken (in allerlei opzichten, niet alleen omdat je slim bent!).

 

Wil je meer weten? Lees dan verder.

''The aim was to produce students who were industrious, responsible, open-minded, and eager to gain and apply knowledge.''

Helen Parkhurst

Daltononderwijs

Ongeveer een eeuw geleden stichtte Helen Parkhurst een school in het plaatsje Dalton in de Verenigde Staten. Helen Parkhurst vond zelfstandigheid van leerlingen en leren samen werken heel belangrijk op die school. Je moet leerlingen niet alleen laten luisteren, je moet hen verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen en zelf keuzes leren maken, vond zij. Zo ontstond daltononderwijs. In 1925 werd de eerste daltonschool in Nederland gesticht: Dalton Den Haag.

Het grootste verschil met een klassikale school is dat je een deel van de dag zelf mag indelen. Je kiest aan welke taak je wilt werken op een plek die voor jou geschikt is. Je hebt namelijk een lesrooster met ongeveer vijf lessen en één of twee daltonuren per dag. Waar je deze daltonuren doorbrengt, kun je zelf plannen in de digitale agenda. Er wordt dan in dat lokaal of in de nis een plek voor je gereserveerd. Daar kom je ook leerlingen uit andere klassen tegen. De les- en daltonuren duren 60 minuten.

Jij bent tijdens een daltonuur aan zet

Tijdens daltonuren werk je aan taken. Sommige taken duren een paar weken, andere moet je binnen een week afhebben. Op de elektronische leeromgeving (Google Classroom) staan per vak werkoverzichten. Daarin kun je vinden wat de taak inhoudt. Als je een taak af hebt, krijg je een antwoordenboek om de taak te controleren. Of de docent stelt een aantal vragen om te controleren of je de taak goed hebt uitgevoerd en de stof hebt begrepen. Als dat zo is, dan wordt die taak afgetekend.

De daltonuren maken de dag afwisselend. Jij bent tijdens een daltonuur aan zet en niet de docent. Die heeft daardoor tijd om je te helpen als je vastloopt met een taak. Bovendien zijn leerlingen uit hogere klassen gewend om jongere leerlingen te helpen als de docent het even druk heeft. En als je een bepaald vak moeilijk vindt, kun je wat meer daltonuren bij dat vak inplannen.

Schoolgids Dalton Den Haag 2022-2023

Loslaten zonder grip te verliezen

Schoolplan 2021-2024

Wil je nog meer over Dalton Den Haag weten? De onderstaande documenten zijn te downloaden en bevatten extra informatie.

Schoolgids 2022-2023 PDF Schoolgids VO-Haaglanden