Portals
Corona-informatie

Update 8 oktober 2020

Vanaf 8 oktober sturen wij geen brieven meer aan alle ouders in geval van een coronabesmetting. Wij vragen wel aan de ouders van de besmette leerling om de absentenadministratie direct te informeren en de leerling om de klas te informeren. Als er sprake is geweest van intensief contact neemt de GGD altijd contact met betrokkenen op.

Update 5 oktober 2020

Het Ministerie van OCW en een belangrijk aantal organisaties in het onderwijs geven het dringende advies vanaf 5 oktober binnen de scholen buiten de les mondkapjes te dragen.

Onverkort blijft binnen scholen de belangrijkste regel nog steeds de 1,5-meter afstand tussen de leerlingen en de medewerkers en tussen de medewerkers onderling.

In de praktijk blijkt echter al geruime tijd dat de 1,5 meter-regel binnen scholen in de uitvoering niet altijd mogelijk is. Omdat dus de 1,5 meter afstand binnen scholen vaak niet te waarborgen is, is besloten tot het afgeven van dit dringende advies.

Ook voor onze school nemen we dit dringende advies over en zullen we handelen in lijn met deze landelijke richtlijn.

Meer informatie over de uitwerking van de maatregelen op onze school kunt u vinden in het document Mondkapjes voor scholen.

De school heeft een protocol opgesteld aan de hand van de richtlijnen van het RIVM, in lijn met de protocollen van de VO-raad en in overleg met het bestuur van Stichting VO Haaglanden.
Dit protocol kunt u vinden via onderstaande knop.

Coronaprotocol Dalton
Alleen samen kunnen we het virus bestrijden

Voor meer actuele informatie over Coronamaatregelen verwijzen wij u graag door naar de onderstaande websites.

RIVM VO-raad Rijksoverheid