Portals
Corona-informatie

Update 5 januari – Heropening scholen per 10 januari 2022

Na de kerstvakantie kunnen we onze deuren weer openen voor alle leerlingen. Dat heeft het kabinet 3 januari 2022 besloten op basis van het OMT- advies over het onderwijs.

Corona update

Update 19 december – Nieuwe lockdown

Minister-president Rutte heeft gisteren opnieuw een lockdown afgekondigd. We hadden zo gehoopt dat we donderdag, samen met de leerlingen, de kerstvakantie konden inluiden op school. Dat zit er helaas niet in.
We gaan natuurlijk wel een leuk, online kerstprogramma verzorgen op donderdag. In deze brief informeren we u/jullie over het onderwijs tot de kerstvakantie, de toetsweek en het kerstprogramma.

Corona update

Update 29 november – Aanscherping coronamaatregelen

In mijn update van half november kondigde ik aan dat ik u op 6 december opnieuw zou informeren. Helaas heeft de werkelijkheid ons ingehaald. U heeft ongetwijfeld de uitkomsten van de persconferentie al meegekregen.
Allereerst; we zijn blij dat de scholen de komende periode open mogen blijven. Dat betekent wel dat we een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben in het zoveel mogelijk beperken van het aantal besmettingen op school. In deze brief volgt nadere informatie over de aangescherpte maatregelen.
We doen een dringend beroep op alle ouders en leerlingen om deze maatregelen in acht te nemen.

Corona update

Update 29 november – Aanscherping coronamaatregelen

In mijn update van half november kondigde ik aan dat ik u op 6 december opnieuw zou informeren. Helaas heeft de werkelijkheid ons ingehaald. U heeft ongetwijfeld de uitkomsten van de persconferentie al meegekregen.
Allereerst; we zijn blij dat de scholen de komende periode open mogen blijven. Dat betekent wel dat we een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben in het zoveel mogelijk beperken van het aantal besmettingen op school. In deze brief volgt nadere informatie over de aangescherpte maatregelen.
We doen een dringend beroep op alle ouders en leerlingen om deze maatregelen in acht te nemen.

Corona update

Update 16 november – Coronamaatregelen

Het kabinet heeft vrijdag 12 november een flink aantal maatregelen bekend gemaakt om de forse stijging van het aantal coronabesmettingen zo snel mogelijk te laten dalen. De maatregelen zijn de komende drie weken van kracht. Op basis van het advies van het OMT, heeft het kabinet besloten de situatie in het voortgezet onderwijs ongewijzigd te laten. Toch hebben de algemene maatregelen en adviezen consequenties voor het schoolse leven. In deze nieuwsbrief schets ik die gevolgen puntsgewijs.

Coronamaatregelen november

Update 27 augustus – Startbrief schooljaar 2021-2022

Op 13 augustus 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de maatregelen, die in het voortgezet onderwijs de
laatste weken van schooljaar 2020-2021 van toepassing waren, ook bij de start van het nieuwe schooljaar nog
van toepassing zijn. Lees verder in bijlage.

Startbrief schooljaar 2021-2022

Update 28 mei – Volledige heropening DDH 7 juni

Afgelopen weekend is bekend gemaakt dat de middelbare scholen weer volledig open mogen vanaf 31 mei en open moeten per 7 juni.
Dalton Den Haag opent de deuren voor alle leerlingen per 7 juni aanstaande.
In deze brief informeren we u/ jullie over een aantal logistieke zaken om de heropening in goede banen te leiden.

Volledige heropening

Update 8 april 2021 – Brief aan 2E

Brief aan 2e

Update 1 april 2021 – Aangepaste bevorderingsnormen

Vanwege het coronavirus is het onderwijs aan onze leerlingen ook dit jaar op een andere wijze verlopen dan was gepland.
Met instemming van de medezeggenschapsraad heeft de schoolleiding de vooraf vastgestelde bevorderingsnormen en bevorderingsprocedure voor dit schooljaar herzien.
Bij deze herziening staat voorop dat wederom geen enkele leerling de dupe mag worden van de huidige omstandigheden.
Het is daarnaast in ieders belang dat de leerling komend schooljaar op de juiste plek zit, zodat hij/zij de schoolloopbaan kansrijk kan voortzetten.
In overleg met de MR is besloten om dit schooljaar in alle jaarlagen weer te bevorderen op basis van een bevorderingsbesluit.

Bevorderingsnormen Aangepaste normen

Update 19 maart 2021 – Heropening DDH

Inmiddels is de school alweer twee weken geopend voor alle leerlingen. Daar zijn we heel blij mee. De eerste ervaringen met het nieuwe rooster zijn positief, al zijn er altijd verbeteringen mogelijk.
Komende maandag ontvangen we bovendien alle bovenbouwleerlingen weer op school waardoor we de beschikbare ruimtes weer onder meer leerlingen moeten verdelen.
Dit leidt tot een aantal aanpassingen in het rooster.

Klik hier voor de volledige brief.

Update 04 maart 2021 – Weer samen naar school

Aanstaande maandag 8 maart gaat de school weer open voor iedereen. We kijken er heel erg naar uit de leerlingen weer te zien. Na weken van online onderwijs, verleggen we de focus naar het lesgeven op school.
In het nieuwe rooster gaan de leerlingen elke dag naar school, zodat er weer een ritme ontstaat en er volop gelegenheid is tot interactie met klasgenoten. We willen de leerlingen graag een zachte landing bezorgen.

Klik hier voor de volledige brief.

Update 16 februari 2021 – Opzet Centraal examen

Vrijdag 12 februari heeft de minister duidelijkheid gegeven over het centraal examen. Het examen gaat door, met één extra aanvullende maatregel:
de mogelijkheid om het eindcijfer van één vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling.

Klik hier voor de volledige brief.

Update 03 februari 2021 – onderwijs tot de voorjaarsvakantie

Gisteravond werd officieel bevestigd dat vanaf maandag 8 februari alleen het basisonderwijs weer open gaat.
Middelbare scholen blijven vooralsnog alleen open voor examenleerlingen.
Wij zijn inmiddels al wel aan het bedenken hoe we het onderwijs op school het beste kunnen hervatten als jullie er weer zijn.
In deze brief informeren we jullie alvast over de situatie op onze school tot aan de voorjaarsvakantie.

Klik hier voor de volledige brief.

Update 14 januari 2021 – 45 minutenrooster

Vanaf  maandag 18 januari worden voor de hele school lessen en daltonuren van 45 minuten ingeroosterd. In de bijgaande brief wordt dit besluit toegelicht.

Klik hier voor de volledige brief.

Update 13 januari 2021 – verlenging lockdown t/m 8 februari

De lockdown die is ingesteld om het aantal coronabesmettingen terug te dringen, wordt verlengd. Het online onderwijs op middelbare scholen wordt daarmee gecontinueerd tot 8 februari.
In deze brief informeren we jullie over een aantal zaken zoals de herkansingen voor de bovenbouw, de examens, de anderhalve meter afstand en het rooster.

Klik hier voor de volledige brief.

Update 17 december 2020 – camera tijdens online-lessen

De interactie tussen docent en leerling, zowel verbaal als non-verbaal, is essentieel voor de kwaliteit van de lessen en het wederzijdse gevoel van veiligheid. Dit geldt niet alleen bij het fysieke onderwijs op school maar juist ook bij het online onderwijs.

Klik hier voor de volledige brief.

Update 17 december 2020 – bovenbouw 4V

In overleg met de docenten is besloten de toetsen nu niet online af te nemen. De komende dagen zal bepaald worden of de toetsen gereed gemaakt kunnen worden om online af te nemen. Of dat we de toetsafname
uitstellen tot het moment dat we allen weer op school zijn. De leerlingen worden hier tijdig van op de hoogte gesteld. Na de vakantie starten we met lessen volgens een online rooster.
afspraken voor de komende weken:

Klik hier voor de volledige brief.

Update 17 december 2020 – bovenbouw 5H/6V

Via Slack hebben de leerlingen al vernomen dat alle toetsen gewoon door kunnen gaan deze week. Na de vakantie mogen de examenklassen op school hun lessen blijven volgen. Omdat de rest van de school in een online
rooster zit, veranderen ook voor de leerlingen de lestijden. Hieronder zijn de afspraken voor de komende weken te lezen.

Klik hier voor de volledige brief.

Update 15 december 2020 – onderbouw

De minister-president kondigde het maandag 14 december al aan: alle VO-scholen gaan vanaf woensdag 16 december het onderwijs online verzorgen. Deze situatie zal na de kerstvakantie doorlopen en
minimaal tot en met 17 januari duren. Voor alle onderbouwleerlingen op onze school betekent dit dat zij vanaf morgen vanuit huis op hun device de online lessen gaan bijwonen en ook thuis hun taken en huiswerk maken.
Wij kiezen ervoor om het rooster aan te passen aan de situatie. In de ochtend krijgen de leerlingen instructie met twee korte daltonuren tussendoor. In de middag is er ruim voldoende tijd om zelfstandig te werken.
Docenten zijn tijdens daltonuren beschikbaar voor vragen en uitleg.
De tijden van dit rooster vindt u in de brief.

Klik hier voor de volledige brief.

Update 01 december 2020

Informatie ventilatierooster

Nu de buitentemperatuur aan het dalen is, zijn we m.i.v. dinsdag 1 december overgegaan op het ventilatierooster. De lessen zijn met 5 minuten ingekort om extra tussentijds spuien van verse lucht mogelijk te maken en daarna het lokaal weer te laten opwarmen. De schoolbel is op dat rooster aangepast en vanaf maandag 7 december worden de nieuwe roostertijden ook in Magister doorgevoerd.

Als daarnaast iedereen warme winterkleding aan heeft, verwachten we het vol te houden om op veilige wijze fysiek onderwijs op school aan te bieden.

 

TIJDEN VENTILATIEROOSTER

1e uur 08.00 uur – 08.55 uur
2e uur 09.05 uur – 10.00 uur

PAUZE
3e uur 10.30 uur – 11.25 uur
4e uur 11.35 uur – 12.30 uur

PAUZE
5e uur 13.15 uur – 14.10 uur
6e uur 14.20 uur – 15.15 uur
7e uur 15.25 uur – 16.15 uur

Update 27 november 2020

Informatie voor alle ouders

De situatie rond het aantal coronabesmettingen op onze school is nu gelukkig weer stabiel.
Twee keer per dag maken we de balans op en bepalen we of aanvullende maatregelen nodig zijn.
Met deze brief informeren wij u over de recente ontwikkelingen. Ter informatie kunt u op de website van onze
school alle brieven lezen die in de afgelopen periode naar de klassen en jaarlagen zijn gestuurd waar
we maatregelen hebben genomen.

 

Klik hier om de volledige tekst van deze brief te lezen.

Update 25 november 2020

4H online les

Vanwege een aantal besmettingen met het Covid-19-virus in 4H is besloten alle leerlingen van 4H online les te geven van donderdag 26 november tot en met maandag 30 november.

Dit besluit is genomen om verdere besmetting op school te voorkomen.

Klik hier om deze brief te lezen.

Update 25 november 2020

3T online les

De afgelopen dagen nam het aantal positief geteste leerlingen in klas 3T in korte tijd toe waardoor we afgelopen dinsdag 24 november hebben besloten om deze klas de komende dagen onderwijs op
afstand te bieden. Pas na het weekend kunnen zij weer fysiek onderwijs op school volgen.

Klik hier om deze brief te lezen.

Update 23 november 2020

Brief extra aandacht hygiëne

Op maandag 23 november heeft Dalton Den Haag aan de leerlingen, ouders en medewerkers een brief gestuurd waarin nogmaals wordt gewezen op extra aandacht voor hygiëne.

Klik hier om deze brief te lezen.

Update 20 november 2020

4V online les

Sinds afgelopen donderdag 19 november vinden de lessen voor 4V online plaats. Tot deze maatregel zijn we gekomen door het grote aantal besmettingen in 4V.
Op deze manier hebben ten eerste de leerlingen onderling geen contact en daarnaast ook geen contact met de overige leerlingen en medewerkers van school. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met vrijdag 27 november

Klik hier om deze brief te lezen.

Testen

Krijgt uw kind een of meer corona gerelateerde klachten, houd uw kind dan uit voorzorg thuis, vermijd contact met anderen.
Als u uw kind met corona gerelateerde klachten wilt laten testen, bel dan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur met de GGD voor advies, telefoon 070-7526731 ‘scholen en kinderopvang’. Buiten kantooruren kunt u een mail sturen naar coronavirus@ggdhaaglanden.nl. De GGD neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

U heeft de mogelijkheid om uw kind te laten testen als uw kind in de betreffende groep/klas/cluster van de positief geteste persoon zit.
Zo kunnen wij eventuele andere besmettingen op school snel in kaart brengen en verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen.
Heeft uw kind ernstige klachten, belt u dan direct met de huisarts of het ziekenhuis.

Update 30 oktober 2020

Mondkapjes verplicht per 2 november 2020

Leerlingen en medewerkers moeten vanaf maandag 2 november een mondkapje op hebben zodra ze de school binnenkomen en zich verplaatsen over de gangen en in de aula.
Meer informatie kunt u vinden in de brief  Mondkapjesverplichting.

Coronaprotocol Dalton

Update 8 oktober 2020

Vanaf 8 oktober sturen wij geen brieven meer aan alle ouders in geval van een coronabesmetting.
Wij vragen wel aan de ouders van de besmette leerling om de absentenadministratie direct te informeren en de leerling om de klas te informeren. Als er sprake is geweest van intensief contact neemt de GGD altijd contact met betrokkenen op.

Alleen samen kunnen we het virus bestrijden

Voor meer actuele informatie over Coronamaatregelen verwijzen wij u graag door naar de onderstaande websites.

RIVM VO-raad Rijksoverheid